ПРОЕКТ "РОДОВЕ"
»
»
ПРОЕКТ "РОДОВЕ"


ПРОЕКТ "РОДОВЕ"
/ПОТОМСТВЕНИТЕ МАЙСТОРИ, СЪХРАНЯВАЩИ ТРАДИЦИОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ/

Области: дърворезба, керамика, тъкачество, ножарство, звънчарство и медникарство.

Следвайки основната ни мисия- да съхраняваме и развиваме българските занаяти и изкуства, ние:

- ще представим избраните потомствени майстори;

- ще им предоставим възможност да покажат творчеството си пред хилядна публика по време на най-голямото изложение за занаяти и изкуства в България- от 01 до 21 Август 2016 г.;

- ще осигурим настаняването им в хотел за целия период на изложението- от 31 Юли до 21 Август 2016 г.;

- ще популяризираме таланта им с помощта на медийните ни партньори- телевизии, онлайн издания, радиа, преса.

Защото ние знаем, че именно Родът и семейството съхраняват българските ценности във времето.

Че именно Родът и семейството са съхранили българският дух, култура и занаяти, вграждайки в тях таланта и любовта на българина.

Ангажименти на одобрените участници:
1. Да демонстрират своите умения по време на изложението.
2. Да изработят произведения, които предоставят на фонда на Асоциация „Булгарика“.

Моля, изпращайте вашите предложения, съдържащи имената на авторите, родствената им връзка, координати за контакт и снимки на техните произведения на следния електронен адрес: contact@bulgarika.eu или на следния адрес: гр. Варна, ул. "Славянска" 12 от 15 Януари до 30 Юни 2016 г.

Our Partners