КОНКУРС "СУВЕНИРИ"
»
»
КОНКУРС "СУВЕНИРИ"

Конкурс „Сувенири“ е първият реализиран проект на Асоциация "Булгарика" през 1995 г.

През 2018 г. той ще се проведе за двадесет и трети път.

Ежегодният конкурс “Сувенири“ е изключителна възможност за всички хора, творящи с желание и естетика да покажат творбите си на широката публика. Много надарени автори са започнали професионалния си път, благодарение на участието си в този конкурс.

Регламентът на конкурса предвижда два етапа на класиране: Избора на посетителите на Международния панаир на занаятите и изкуствата от една страна и представителите на медиите от друга.

Първи етап на конкурса:

На Международния панаир на занаятите и изкуствата се изгражда сувенирна палата, в която се подреждат всички сувенири със съответни номера.

Посетителите на изложението попълват талон за оценка, в който посочват номера на най-добрия сувенир, според тях.

Петнадесетте сувенира, събрали най-много гласове са избраните за втория етап.

Втори етап на конкурса:

На специална пресконференция по време на Международния панаир на занаятите и изкуствата, се подреждат номинираните петнадесет сувенира.

Присъстващите журналисти, с  тайно гласуване определят победителя в Конкурс „Сувенири“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Попълнена Заявка за участие и снимки на произведенията се изпращат:
- По електронен път, на електронна поща: contact@bulgarika.eu или
- Лично, по пощата или с куриер на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Славянска“ № 12

2. Всеки автор има право да участва с до 3 произведения.

3. Всички сувенири предварително се журират за допускане до конкурса.

4. Такса- участие не се заплаща. Разходите по организирането на конкурса се поемат от организаторите. Участниците поемат единствено разноските по изпращане и получаване на произведенията си.

5. Сувенирите следва да се предадат не по-късно от 31 Юли 2018 г. на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Славянска“ № 12- за участие в конкурс „Сувенири“.

6. Произведенията се връщат на авторите след приключване на конкурса- до 22. 08. 2018 г.

НАГРАДИ

І- ва награда

1. Парична награда в размер на 150 €;
2. Диплом;
3. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІI- ра награда

1. Диплом;
2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІII- та награда

1. Диплом;
2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.


Нашите партньори