За нас

Асоциация „БУЛГАРИКА” е основана, като неправителствена организация с идеална цел.

Целта на Асоциацията е да допринася за съхранение, развитие, представяне и популяризиране на българското изкуство.

Асоциация „Булгарика” създава, подкрепя и развива художествени проекти в областта на визуалните изкуства, музиката, сценичните изкуства, като:

- Панаири и изложения на изкуствата и занаятите;

- Изложби на изобразително изкуство, скулптура, фотография, инсталации, електронно изкуствo;

- Пленери на автори, работещи в областта на визуалните изкуства;

- Създаването на информационен фонд представящ съвременни автори;

- Подготвянето на периодични и уникални печатни издания за изкуство;

- Осъществяването на образователни програми за млади хора;

- Организирането на семинари, дискусии;

- Други;

 

z

Нашите партньори