Управление
Управителен съвет на Aсоциация „Булгарика”


1. Веселина Савова- Председател на УС

2. Лиляна Савова- Член на УС, Ръководител "Проекти"

3. Цвета Боцановска- Член на УС

4. Станислава Минева- Димова- Член на УС
z

Нашите партньори